6
Oct

Romantismul

   Posted by:    in Literatura, Teorie literara

- artistica si literara din prima jumatate a secolului al XIX-lea (aprox. 1790-1850), aparuta in spatiul european in contextul revolutiilor burghezo-democratice, al luptei pentru independenta si libertate nationala
- filozofia idealista germana (Schelling, Fichte, Hegel, Schopenhauer)
Manifest literar: Victor Hugo, Prefata la drama Cromwell (1827): “Nu exista reguli, nici modele. [...] Conceptul artei de frumos include si uratul si grotescul”

Trasaturi/ principii estetice
imaginatia - principiul fundamental de creatie; primatul sentimentului si al fanteziei creatoare
- subiectivitatea; expansiunea eului individual
- respingerea regulilor impuse de clasicism; libertatea de creatie
- fascinatia misterului si a exceptionalului; antiteza; culoarea locala; interesul pentru mituri, folclor, simboluri, trecutul istoric, natura si spatii exotice
- cultivarea emotiei si a sentimentului; intensitatea trairilor (pasiunea); antiteza
- afirmarea individualitatii, a originalitatii, a spontaneitatii
- amestecul genurilor si al stilurilor

Surse de inspiratie/teme
- istoria medievala (idealul cavaleresc)
- folclorul local, miturile, fantasticul, fabulosul
- trecutul istoric (Evul Mediu)
- natura locala sau spatiile exotice
- exceptionalul (situatii, personaje)

Raportul cu timpul
- evadarea din realitate in fantezie, vis, trecut istoric, spatiu natal sau spatii exotice
- antiteza trecut-prezent
Personajul literar
- personaje exceptionale in imprejurari exceptionale
- antiteza (inger-demon); titanul
- personaje din toate mediile sociale
- victoria pasiunii
- drama omului
- particularul/exceptionalul

Stilul
- stilul metaforic
- fuziunea genurilor si a speciilor
- largirea si imbogatirea limbii literare: limbaj popular, arhaic etc. (valoarea stilistica)
Specii cultivate/Reprezentanti in literatura universala
- specii dramatice:
drama istorica (V. Hugo, Puskin), filozofica, lirica (Shelley)
- specii lirice: meditatia, elegia, romanta (Lamartine, V. Hugo)
- specii epice: legenda, balada (H. Heine), poemul (Heine, Byron, Keats, A. de Vigny, Puskin, Lermontov, Eminescu), nuvela (istorica, fantastica - E.A. Poe), romanul (istoric, de aventuri, fresca) (Novalis, W. Scott, V. Hugo, E.A. Poe)

Reprezentanti in literatura romana: Mihai Eminescu, C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu

This entry was posted on Tuesday, October 6th, 2009 at 12:11 pm and is filed under Literatura, Teorie literara. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment